AKT NIŻSZEGO RZĘDU

Aktem niższego rzędu poruszającym zagadnie­nie rozpowszechniania treści szkodliwych jest rozporządzenie KRRiTz 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.Art. 1 rozporządzenia stanowi, iż „Nadawcy radiowi i telewizyjni powinni ograniczać emisję programów, które mogą zagrazać psychicz­nemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodziezy . Dotyczy to następujących, wymienionych enumeratywnie audycji:   ukazujących brutalność i przemoc, a zwłaszcza zawierających sceny znęcania się, dręczenia łub inne sceny okrutne,   zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe,zwroty, słowa i gesty wulgarne,   drastycznie naruszających obyczajowość poprzez pornografię, prowadzących jedynie do przedmiotowego traktowania człowieka, po­zbawiających wrażliwości ludzkiej i uwłaczających jego godności,upowszechniających metody i instruktaż działań przestępczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)