DOWÓD SKUTECZNOŚCI

Dowodem skuteczności tego typu działań może być przykład orzecznictwa sądowego – Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 27 czerwca 1997 r., wydany z powództwa federacji Konsumentów w WarszawieKonsumenci dysponują roszczeniami cywilnoprawnymi określony­mi w art. 18, ust. 1, pkt 1-5. Należą do nich następujące żądania:  zaniechania niedozwolonych działań,usunięcia skutków niedozwolonych działań,  złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpo­wiedniej treści i w odpowiedniej formie,naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogól­nych.Stosownie do ust. 2 tego artykułu, sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach rekla­mowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnie­niem czynu nieuczciwej konkurencji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)