DZIAŁANIE CZŁOWIEKA

Tak więc działaniem człowieka w pewnym momencie jego dziejów zaczynają już kierować nie tylko prawa biologiczne — naturalne związki między jego potrzebami a przedmiotami środowiska — lecz także obiek­tywne stosunki społeczne, odzwierciedlane w psychice człowieka. Pod­czas zbiorowej pracy człowiek ujmuje w świadomości stosunek innych ludzi do przedmiotów zaspokajających potrzeby, np. do pożywienia, które nabiera wskutek tego znaczenia bardziej ogólnego, zostaje wy­odrębnione z otoczenia nie tylko w momencie, gdy osobnik odczuwa głód.Współdziałanie ludzi podczas pracy sprzyjało rozwojowi specjalnego systemu przekazywania sobie nawzajem informacji: języka dźwię­kowego. Za pomocą mowy człowiek nie tylko porozumiewa się z oto­czeniem, lecz także ujmuje względnie stałe cechy poszczególnych przed­miotów i sytuacji oraz uogólnione doświadczenie indywidualne i spo­łeczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)