DZIĘKI JĘZYKOWI

Dzięki językowi człowiek uniezależnia się w dużym stopniu od wyłącznie zmysłowego — subiektywnego i zmiennego obrazu świata. Słowa oznaczają nie tylko pojedyncze obiekty, lecz ich klasy, stają się podstawą tworzenia pojęć — coraz bardziej ogólnych i abstrak­cyjnych. Operowanie słowami i zdaniami umożliwia też człowiekowi rozwiązywanie problemów „w głowie”, niezależnie od konkretnej sytua­cji. Podnosi to istotę ludzką na wyższy poziom myślenia abstrak­cyjnego, które stanowi konieczny warunek tworzenia współczesnej cywilizacji i kultury. Język przyczynił się też do powstania formy świadomości specyficznej dla człowieka, a mianowicie samoświadomości. Człowiek nie tylko odbiera wrażenia ze świata zewnętrznego, spostrzega różne przed­mioty, wyobraża je sobie, rozwiązuje w myśli problemy i przeżywa rozmaite uczucia, lecz także zdaje sobie sprawę z własnych doznań i przeżyć, z przebiegu procesów psychicznych. Procesy te stają się świadome dzięki temu, że potrafimy nazwać i określić słowami ich przedmiotową treść.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)