ETYCZNE KANONY REKLAMY

Duża podaż reklam powoduje ogromną konkurencję między agen­cjami reklamowymi, prześcigającymi się w wymyślaniu coraz to nowych sposobów docierania do odbiorców. Niestety, nie zawsze chwyty rekla­mowe są zgodne z normami obyczajowymi, etycznymi i szeroko pojętym interesem odbiorców. Bardzo często gra się na instynktach odbiorców, próbując ominąć argumenty rozumowe. Ograniczenia swobody reklamy wynikają nie tylko z norm zawar­tych w przepisach prawnych, lecz są również określone w kodeksach etycznych reklamy. Wprowadzanie tego typu norm związane jest z lansowanymi teoriami „samokontroli” i „samodyscypliny”. Normy prawne mają być w nich zastąpione dobrowolnymi ograniczeniami swo­body działania ustalanymi przez prowadzących działalność reklamową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)