Inne niezbędne elementy komputera

Możemy jeszcze wymienić kilka elementów komputera, które są niezbędne dla jego sprawnego używania. Pracujące z wysoką częstotliwością podzespoły komputerowe wytwarzają bardzo dużo ciepła. Ich przegrzewanie się mogłoby spowodować w efekcie uszkodzenie. Zapobiec temu mają odpowiednio rozmieszczone otwory wentylacyjne w obudowie oraz przede wszystkim wentylatory. Moc wentylatorów musi być tym większa, im większą moc oraz częstotliwość pracy mają procesor, karta graficzna, dysk twardy. Karty graficzne o największej częstotliwości pracy, mające duże rozmiary i wytwarzające mnóstwo ciepła, posiadają własne dodatkowe wentylatory. Niektórzy pasjonaci komputerowi opracowują własne konstrukcje, w którym chłodzenie podzespołów komputerowych następuje w wyniku obiegu cieczy. Jest ono skuteczniejsze od chłodzenia powietrzem i niewykluczone, że zostanie za jakiś czas wprowadzone na szerszą skalę, gdy na rynku pojawią się w masowej produkcji procesory grafenowe, pracujące w dużo wyższej częstotliwości od obecnych mikroprocesorów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)