INNE UNORMOWANIA PRAWNE

Reguluje to między mnymi ustawa o znakach towarowych. Dotyczy to przypadków wprowadzania w błąd za pomocą reklamy wykorzy- i stującej cudze oznaczenia. Podobne znaczenie ma omawiana wcześniej i ustawa o prawie autorskim, zakazująca wykorzystywania cudzego sloganu, sygnału muzycznego, pomysłu plastycznego itp. Również ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia” i w art. 15 ust. 3 zawiera postanowienia, zgodnie z którymi reklama środ- i kow spozywczych i używek nie może zawierać danych wprowadzających I w błąd co do właściwości lub wartości odżywczych reklamowanych artykułow. Ustawa z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wza- i jemnych w art. 8 zakazuje reklamowania na terytorium kraju gier i losowych i zakładów wzajemnych z wyjątkiem gier liczbowych, loterii pieniężnych i fantowych.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)