JEDNOSTKI HANDLOWE

Faktem jest, że jednostki handlowe nie mają bez­pośredniego wpływu na jakość towaru, poza możliwością kontroli jako­ści towaru przy odbiorze od producenta. Konsumentowi łatwiej jest jed­nak wyegzekwować, łącznie z reklamacją wad, rekompensaty odszkodo­wawcze oparte na odpowiedzialności kontraktowej sprzedawcy, niż do­chodzić odszkodowania od producenta.Kodeks cywilny chroni również dobra osobiste człowieka, a jednym z nich, przykładowo wymienionym w art. 23 k.c, jest wizerunek . Po­dobizna postaci człowieka lub jego fragmentu odgrywała zawsze poważ­ną rolę w reklamie. Należy w tym miejscu określić stosunek prawny, jaki zachodzi pomiędzy prowadzącym działalność reklamową a mode­lem. Model może być zawodowy lub przypadkowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)