KOLEJNE ZALECENIA

Zalecenie 5 odnosi się do twierdzeń porównujących. Jeżeli jest to możliwe, reklamodawca porównujący produkty powinien mieć na uwa­dze, że może to być trudne do zrozumienia i oceny dla małych dzieci. Twierdzenia porównujące powinny bazować na prawdziwych produk­tach, tak by było to zrozumiałe dla nieletnich odbiorców. Zalecenie 6 dotyczy poparcia i promocji w programach oraz stoso­wanego liternictwa. Stwierdza się w nim, że wygląd liter w reklamowa­nym produkcie może w sposób znaczący zmienić postrzeganie przez dziecko danego produktu. Treści reklamowe ujęte w programach/wy­dawnictwach mogą przeszkadzać młodym odbiorcom w rozróżnieniu treści programowych/redakcyjnych i reklamowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)