NA POZIOMIE PSYCHIKI

Zwierzęta na poziomie psychi­ki percepcyjnej przejawiają wiele reakcji instynktowych, podobnie jak i zwierzęta na poziomie czynności inteligentnych. Małpy np. zaspoka­jają potrzebę opieki nad potomstwem instynktownie, reagują nawyko­wo w stałych warunkach bytowania, a tylko w nowych, trudnych sytua­cjach obserwuje się u nich formy zachowania inteligentnego.Mimo wielu wysiłków nauki prehistoria człowieka nie została jesz­cze w pełni poznana. W szczególności na temat powstania psychiki ludzkiej możemy na podstawie dotychczasowych odkryć snuć tylko przypuszczenia. Prawdopodobnie ewolucja ssaków naczelnych dopro­wadziła do ukształtowania się osobników wyróżniających się postawą wyprostowaną i mózgiem o ciężarze 31/2-krotnie większym od ciężaru mózgu innych ssaków naczelnych. Płaty czołowe tego mózgu były silnie rozwinięte, zaś pola projekcyjne poszczególnych zmysłów wy­raźnie wyodrębnione.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)