NIE OBJĘTE ZAKAZEM

Nie jest objęte zakazem reklamowanie leków gotowych, wytworzonych przez upraw­nionych do tego wytwórców, czy surowców farmaceutycznych i ich mie­szanin, które w drodze procesu technologicznego zostały przygotowane w postaci nadającej się do stosowania w leczeniu, zapobieganiu i diagno­styce chorób ludzi i zwierząt. Wyjątek stanowią leki wydawane wyłącz­nie z przepisu lekarza. Zgodnie z Dekretem z 24 czerwca 1953 r. o uprawie tyto­niu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych zabrania się prowadzenia reklamy wyrobów tytoniowych w telewizji i radiu. Za­kaz ten dotyczy także prasy dziecięcej i młodzieżowej. Reklama wyro- j bów tytoniowych w formie graficznej jest dozwolona tylko łącznie z wi- j doczną i czytelną informacją dotyczącą ich szkodliwości (art. 8a ust. 1).Z dniem 1 stycznia 1995 wszedł w życie przepis u.z.n.k. o zakazie rekla- i mowania wyrobów tytoniowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)