NIEUCZCIWA REKLAMA

Nieuczciwa reklama jest zatem aktem nie­uczciwej konkurencji, godzącym w dobro publiczne, interesy konsu­mentów oraz chronione prawem dobra rynkowe konkurentów. Nie­uczciwość może tkwić również w ukrytych, lecz także świadomych in­tencjach, w egoizmie wynikającym jedynie z rynkowego rozumienia problemu. Materializacja zasady „cel uświęca środki” przejawia się tu w podejściu: nie ważne kto i co, liczy się klient, oglądalność, rywaliza­cja z innym producentem, nadawcą, reklamodawcą. Reklama w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w radiu i te­lewizji, podlega i powinna podlegać szczególnej kontroli ze strony usta­wodawców, ze względu na jej szeroki krąg odbiorców oraz możliwości oddziaływania zarówno na widzów dorosłych, jak młodocianych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)