OKREŚLONE ZASADY REKLAMOWANIA

Brytyjski Kodeks Za­sad Postępowania w Reklamie Leków i Metod Leczenia (The British Code of Standards in Relation to the Advertising ofMedicines and Treatments) określa zasady reklamowania leków oraz zabrania rekla­my obliczonej na ich użycie w celu leczenia ponad 50 wymienionych enumeratywnie chorób lub stanów zdrowia. Oprócz wyżej wymienio­nych, obowiązują jeszcze: Kodeks Zasad Postępowania w Reklamie Ki­nowej (iCode of Standards ofCinema Screen Aduertising) oraz Kodeks Zasad Reklamy Telewizyjnej (Principles for Teleuision Aduertising). Reklama radiowa i telewizyjna w stacjach BBC jest niedozwolona. Reklamę telewizyjną prowadzą jedynie stacje skupione w Independent Television Authority (ITA), sprawującej kontrolę i nadzór w dziedzinie i reklamy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)