POSZCZEGÓLNE KODEKSY

Nie powinno się ukazywać możliwości niebezpiecznego użycia reklamowanych produktów. Dorośli powinni zawsze towarzyszyć dzieciom, gdy demonstrowany produkt lub jego użycie może stanowić zagrożenie. Reklama nie może zachęcać dzie­ci do odwiedzania nieznanych miejsc lub kontaktowania się z niezna­nymi ludźmi.Kodeks Reklamy Zabawek jest próbą ujednolicenia norm etycz­nych dotyczących postępowania reklamowego w stosunku do grupy najbardziej bezbronnych oraz najmniej obiektywnych odbiorców rekla­my, jakimi są dzieci.Poszczególne kodeksy funkcjonujące w państwach Wspólnoty Eu­ropejskiej dotyczące reklamy jako takiej, a w szczególności reklamy skierowanej do młodych odbiorców, dotyczą głównie dwóch kwestii: po pierwsze, ochrony dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem re­klam skierowanych do nich samych, i po drugie, uczestnictwa dzieci i młodzieży w reklamach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)