POZIOM ORGANIZACJI ZWIERZĄT

Zwierzęta na wyższym poziomie organizacji biologicznej, np. ssaki, w podobnej sytuacji, po usunięciu przeszkody, zmierzają prosto do celu. Odzwierciedlają one bowiem cel swego działania oddzielnie od warun­ków, w których on występuje, i ujmują rzeczywistość już nie w formie pojedynczych, elmentarnych wrażeń, lecz w formie całościowych obra­zów rzeczy. Jest to stadium psychiki percepcyjnej. Odzwierciedlanie przedmiotów w ich całokształcie umożliwia zwierzę­tom dostosowanie swego zachowania do konkretnych aktualnych wa­runków, w jakich występują przedmioty wywołujące ich reakcję. Peł­niejsze odzwierciedlenie obiektywnej sytuacji zewnętrznej dokonuje się dzięki rozwojowi narządów zmysłowych, przede wszystkim telerecepto- rów odbierających bodźce z odległości (wzrok, słuch), oraz dzięki rozwo­jowi ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza kory mózgowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)