PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE

Praktycznym rozwiązaniem powinien być ustawowy obo­wiązek przedkładania organom kontrolnym egzemplarzy wszystkich nagrań video wprowadzanych na rynek, a także ustawowy obowiązek uzyskiwania zezwolenia na rozpowszechnianie. Niezwykle istotny jest postulat, aby na każdym egzemplarzu kasety, zarówno na opakowaniu, jak i nagraniu, uwidoczniony był wiek, od które­go wolno udostępniać to nagranie dzieciom i młodzieży. Kontrola powin­na obejmować zarówno dystrybucję krajową, jak i zagraniczną. Sprzyjać jej powinien obowiązek wyznaczania przez firmy dystrybucyjne osoby odpo­wiedzialnej za przestrzeganie przepisów o klasyfikacji i dystrybucji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)