REGULACJE REKLAMOWE

Znaj­duje to również wyraz w art. 7 ust. 2 pkt 4 pr.pr., który otrzymał brzmie­nie: „Materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyj­nym, publicystycznymi, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia, czy autorstwa”. Ustawa zawiera kilka „regulacji reklamowych”. Podstawowym jest art. 36, który stwierdza, że „prasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia i reklamy” (art. 36 ust. 1 pr.pr.). Dopuszczając zamieszczanie w prasie reklam i ogłoszeń, ustawodawca nie ustanawia wobec ich treści żad­nych wymagań szczegółowych. Nie mogą być one jedynie sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego (art. 36 ust. 2 pr.pr.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)