REKLAMA SKIEROWANA DO NIELETNICH

Nie wolno sugerować działania alkoholu jako środka terapeu­tycznego, pobudzającego, uspokajającego lub pomagającego w rozwiązy­waniu konfliktów,  nie wolno w negatywny sposób przedstawiać abstynencji lub umiaru w spożywaniu napojów alkoholowych,  zawartość alkoholu w napojach nie może być podkreślana jako czynnik pozytywny.Jeżeli chodzi o reklamę leków i usług medycznych, to zgodnie z art. 14 jest ona zakazana, jeżeli są one dostępne wyłącznie po pisemnym zaleceniu lekarza.W Dyrektywie sformułowane są również wytyczne odnoszące się do reklamy skierowanej do nieletnich. Określa je art. 16., zgodnie z któ­rym reklama telewizyjna nie może powodować szkód fizycznych lub moralnych u nieletnich i podlega w związku z tym określonym kryte­riom ochrony młodocianych:nie powinna zawierać zachęt kupna, skierowanych bezpośred­nio do nieletnich, wykorzystujących ich niedoświadczenie i łatwowier­ność,nie powinna apelować w sposób bezpośredni do nieletnich w celu nakłaniania do zakupu reklamowanych towarów lub usług przez ich rodziców lub osoby trzecie,nie powinna wykorzystywać szczególnego zaufania nieletnich w stosunku do rodziców, nauczycieli lub innych osób,nie powinna bez uzasadnionych powodów pokazywać nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)