SPONSORING AKTYWNY

Ustawa mówi jedynie o sponsorin­gu aktywnym polegającym na finansowaniu audycji radiowych i telewi­zyjnych, nie wypowiadając się na temat sponsoringu pasywnego poja­wiającego się w momencie sponsorowania samego wydarzenia, a nie relacji z niego. Art. 17 u.r.t. określa zasady oznaczania audycji spon­sorowanych oraz prawa i obowiązki sponsorów. Sprawy zakazu spon­sorowania określonych audycji lub stosowania określonych sposobów sponsorowania (art. 17, ust. 3 u.r.t.) pozostawione zostały w gestii Kra­jowej Rady Radiofonii i Telewizji.Kwestie odpowiedzialności karnej ujęte zostały w art. 52-56 u.r.t. Ustawodawca stwierdza, że rozpowszechnianie programów radiowych telewizyjnych bez koncesji jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 52 ust. 1).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)