START ROZWOJOWY DZIECKA

Od pierwszego roku życia dzieci nawiązują z dorosłymi kontakty spo­łeczne na zasadzie współdziałania. Ich reakcje są odpowiedzią na za­chowanie się osób dorosłych, a z kolei własna aktywność dziecka łączy się z oczekiwaniem określonych reakcji innych ludzi. Właśnie w toku współdziałania z dorosłymi dziecko uczy się przez naśladownictwo róż­nych czynności o charakterze społecznym i przejmuje wzorce zachowa­nia się w konkretnych sytuacjach, uogólniając je potem na sytuacje podobne. Dziecko asymiluje rozmaite elementy społeczno-kulturowe swego środowiska, od którego początkowo jest całkowicie zależne, a dopiero o wiele później, w okresie młodości, staje się zdolne do dokonywania selekcji społecznej i aktywnego tworzenia własnego śro­dowiska.Start rozwojowy dziecka otoczonego troskliwą opieką matki jest znacznie korzystniejszy niż dziecka osieroconego, przy czym mamy tu na myśli także sieroctwo społeczne, a więc sytuacje, w któ­rych rodzice nie wypełniają swych funkcji opiekuńczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)