SZCZEGÓLNA UWAGA REKLAMODAWCÓW

Reklamy nie powinny przedstawiać dzieci w sytuacjach prowoku­jących seksualnie.  Reklamodawcy winni przejawiać szczególną uwagę, by nie dopu­ścić do wprowadzenia dzieci w błąd. Nierozsądne oczekiwania dotyczą­ce jakości produktu lub jego możliwości nie powinny być ani ukrytym, ani bezpośrednim bodźcem w reklamie. Trzeba mieć na uwadze, ze dzieci są obdarzone wyobraźnią, oraz że zabawa w udawanie stanowi istotny element procesu dorastania. Reklamodawcy nie powinni wyko­rzystywać wyobraźni dziecka.  Rodzice mają największy wpływ na rozwój indywidualny i spo­łeczny dziecka, dostarczają dzieciom informacji. Reklamodawcy powin­ni się konstruktywnie przyczyniać do rozwoju tych relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)