SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU

Szczegółowy opis procesu rozwoju przystosowawczych schematów czynnościowych stanowi w obecnym stadium wiedzy niezwykle trudne zadanie. Możemy bowiem rejestrować dokładnie zewnętrzne zachowanie się człowieka w rozmaitych sytuacjach życiowych, brak nam nato­miast wystarczających informacji na temat czynności mózgu. Obserwa­cji podlegają zatem jedynie efekty kolejnych etapów rozwoju, sam zaś proces rozwojowy pozostaje dla nas niedostępny. Istnieją też próby opisu modelu tego procesu w kategoriach cyber­netyki. Dla zorientowania się w metodach i aparacie pojęciowym tego podejścia, rozpatrzymy bardziej szczegółowo jeden taki opis. Z cy­bernetycznego punktu widzenia można traktować organizm jako układ względnie odosobniony. Stanowi on strukturę wyodrębioną z otoczenia dzięki swej wewnętrznej organizacji — uporządkowaniu — elementów wchodzących w jego skład.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)