UBOGIE KONTAKTY

Okazało się, że dzieci ze środowiska ubogiego w kontakty społeczne (Domy Małego Dziecka) reagują znacznie silniej na osoby dorosłe niż dzieci wychowywane w rodzinie, dla których bardziej atrakcyjne były przedmioty i zabawki.W świetle przedstawionej uprzednio teorii Piageta i koncepcji roz­woju psychicznego jako procesu samoorganizacji fakt ten można wy­jaśnić w następujący sposób. Mimo że środowisko zakładowe jest słabo nasycone bodźcami społecznymi (jedna pielęgniarka lub salowa ma pod opieką kilkanaścioro dzieci), bodźce te oddziałują silnie na kształtowa­nie się schematów asymilacyjnych. Osoby dorosłe kontaktują się z dziec­kiem w Domu Małego Dziecka przede wszystkim przy czynnosciac pielęgnacyjnych i przy karmieniu. Kontakt ten wiąże się zatem z zaspo­kajaniem podstawowych potrzeb fizjologicznych, a kształtujące się wów­czas u dziecka schematy czynnościowe mają dla niego bezpośrednie zna­czenie biologiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)