UCZĄC DZIECKO

Dorośli uczą dziecko mówić dzięki temu, że stwarzają sytuacje dynamizujące potrzebę, a nawet koniecz­ność porozumiewania się słowami; na tle takich sytuacji wyodrębniają rozmaite przedmioty, czynności i ich nazwy, demonstrując je kilkakrot­nie dziecku; zachęcają dziecko do powtarzania słów i zwrotów frazeolo­gicznych, wiążąc je z jego własnym lub czyimś działaniem; dostosowują budowę swych wypowiedzi i sposób zwracania się do dziecka do jego wieku i możliwości ujmowania struktur językowych; wzmacniają słow­nie pożądane sposoby zachowania się dzieci, używają określeń wartościu­jących działanie jako kar i nagród.Nasze badania nad rozwojem składni (Stefan Szuman, Maria Przełącz­nikową, Maria Kielar, Magdalena Smoczyńska) dostarczają przekonywa­jących argumentów na poparcie strukturalnego modelu kształtowania ję­zyka i mowy. Dziecko uczące się mówić nie poznaje oddzielnie elemen­tów systemu językowego, którymi są poszczególne fonemy, morfemy, wyrazy i zdania, lecz opanowuje całościowe struktury, i to w sposób dynamiczny, czyli zdolne jest uo przekształcania układów językowych zgodnie z określonymi regułami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)