UZUPEŁNIENIE KATALOGU

Proponuje on, by powyższy katalog uzupełnić trzema zakazami adresowanymi do jednostek reklamujących:   zakaz naruszania prawa,  zakaz naruszania dobrych obyczajów,zakaz dezinformacji.Na wstępie pragnę omówić prawno-karne zakazy reklamy wystę­pujące w prawodawstwie polskim. Polski system prawny uznaje swo­bodę reklamy w granicach prawnie określonych. Granice te, to zakaz reklamy będącej elementem nieuczciwej konkurencji, zakaz usytuowa­nia reklamy w określonych miejscach oraz zakaz reklamowania okre­ślonych towarów i usług. Niedopuszczalność reklamy będącej elementem nieuczciwej kon­kurencji reguluje ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci­wej konkurencji. Weszła ona w życie z dniem 9 grudnia 1993 r.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)