W ROZWOJU PSYCHICZNYM

W rozwoju psychicznym człowieka rolę książek odgrywają informacje pochodzące ze środowiska, zaś systemy ich porządkowania to mózgowe schematy czynnościowe. Istniejące w danym momencie schematy wy­starczają przez pewien czas do zaspokajania potrzeb jednostki, gdy jed­nak zmienność i różnorodność bodźców (informacji) przekracza możli­wości adaptacyjne tych schematów, zachodzi konieczność ich zmiany, restrukturacji. W opisanych powyżej kategoriach teoretycznych interpretuje się we współczesnej psychologii zmiany rozwojowe zachodzące w psychice człowieka. Uzyskane dotąd wyniki potwierdzają użyteczność takiej pro­cedury i słuszność hipotezy o samoorganizacyjnej naturze rozwoju psy­chicznego. Należy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że dokładne ustalenie algorytmu nabywania doświadczenia indywidualnego jest je­szcze sprawą dość odległą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)