W WIELKIEJ BRYTANII

Są to m.m.: Trade Description Act z 1968 r., zakazujący rozpowszechniania fałszy­wych lub wprowadzających w błąd objaśnień o towarach lub usługach, w tym także informacji o koszcie lub cenie; Food and Drugs Act z 1965 r., zakazujący fałszywej i wprowadzającej w błąd reklamy artykułów spożywczych oraz regulujący sprawy treści etykiet towarowych; Label- ling of Food Regulations z 1970 r., określający szczegółowo warunki, jakie powinny spełniać etykiety towarowe; Sex Descrimination Act z 1974 r., zakazujący m.in. dyskryminacji płci w reklamie; Race Relałions Act z 1968 r., zakazujący dyskryminacji w ogłoszeniach reklamowych ze względu na rasę, pochodzenie, kolor skóry itp.; Betting Gaming and Lotteries Act z 1963 r., regulujący kwestie reklamy w odniesieniu do publicznych gier hazardowych i loterii; The Town and City Planning Regulations, na mocy tego aktu rozmieszczenie reklam zewnętrznych nie może naruszać piękna krajobrazu i bezpieczeństwa publicznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)