WEDŁUG POSTANOWIEŃ KODEKSU

Zgodnie z MKR, ogłoszenia reklamowe, niezależnie od użytego środka przekazu lub formy, w jakiej się ukazują, powinny być łatwe do zidentyfikowania i odróżniać się od innych materiałów redakcyjnych. Kodeks zajmuje się również reklamą wobec dzieci. Ogłoszenia do nich skierowane nie powinny wykorzystywać ich łatwowierności, braku do­świadczenia, nie mogą nadużywać poczucia ich lojalności. Reklamy skierowane do chorych i inwalidów, nie powinny wzbudzać w nich fał­szywych nadziei ani wykorzystywać braku krytycyzmu w stosunku do obietnic skutecznego leczenia lub powrotu do zdrowia. Według postano­wień Kodeksu, odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponoszą wszy­scy reklamujący, opracowujący reklamę oraz ci, którzy ją rozpowszech­niają w środkach przekazu znajdujących się w ich dyspozycji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)