WSZELKIE INFORMACJE

Dział trzeci dotyczy ważnych informacji na temat towaru. Podkre­śla się w nim, że dzieci mają mniej rozbudowane słownictwo, mniejszą zdolność czytania i rozumienia niż dorośli. Dlatego: wszelkie informacje mające znaczenie prawne powinny być pre­zentowane w sposób całkowicie zrozumiały dla dziecka,   jeżeli       istnieje konieczność złożenia produktu przed użyciem, po­winno to być jasno i wyraźnie pokazane,  jeżeli       jakiejś części, istotnej dla użycia produktu, nie dołącza się przy zakupie (np. baterii), powinna być na ten temat umieszczona in­formacja,  powinny       być podane wyraźne informacje na temat dodatkowych akcesoriów możliwych lub koniecznych do nabycia w przypadku zaku­pu produktu i pełnego jego wykorzystania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)