ZACHOWANIE ZWIERZĘCIA

Oznacza to, że zwierzę nie zachowuje się każdorazowo inaczej, stosownie do doraźnej sytuacji, lecz jego reakcje są sztywne i mało plastyczne. W ustabilizowanych warunkach osobnik modyfikuje stopniowo wrodzone formy zachowania się, przystosowując się dzięki temu szybciej i lepiej do otoczenia, ale przy jakiejkolwiek zmianie warunków zaspokajania potrzeb, poprzednie formy zachowania utrzymują się jeszcze przez dłuższy czas, mimo że nie ma to uzasadnienia w aktualnej sytuacji. Zjawisko to ilustruje wyraźnie następujące doświadczenie. Jeśli akwarium przegrodzimy częściowo przeszkodą z gazy rozpiętej na ramce, umieszczając rybę w jednej jego części, pokarm zaś w dru¬giej, ryba podąża najpierw wprost do pokarmu, a napotkawszy prze¬szkodę, pływa wzdłuż niej tak długo, dopóki nie natrafi na przejście, po czym kieruje się już prostą drogą do pokarmu (rys. a). Po kilku próbach ryba coraz sprawniej omija przeszkodę, aż w końcu zmierza do pokarmu drogą najkrótszą z możliwych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)