ZAPOBIEGANIE I KARANIE

W Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobój­stwa z 1984 r., uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed­noczonych, strony potwierdziły, że ludobójstwo popełnione zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego. Za przestępstwo uznano również podżeganie do “ popełniania ludobójstwa, możliwe przy wykorzystaniu środków ma­sowego przekazu. Mimo nie zawartego wyraźnie zakazu, odpowiedzial­ność za dokonanie takiego przestępstwa ciąży na osobach, które decy­dują o wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz na samych dziennikarzach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)