ZASADY UCZCIWEJ REKLAMY

Działalność organizacji branżowych, reprezentujących różne gałęzie produkcji i usług lub funkcjonujących na niwie reklamy, zmierza do podniesienia standardu reklamy. Bezpośrednim przejawem tego typu działalności są sformułowane przez nie wytyczne i „zasady reklamy |uczciwej” wiążące członków tych organizacji. Nad bezpieczeństwem konsumentów, w krajach wysoko rozwiniętych, czuwają potężne orga- I nizacje konsumenckie badające prawdziwość reklamowanych obietnic, i Z opinią ich musi liczyć się każdy przedstawiciel biznesu, zarówno ten  duży, jak i mały.Etyczne unormowania reklamy pojawiły się juz na początku AAw.Zasady uczciwej reklamy (fair advertising) opracowane zostały po raz ’ pierwszy w 1911 r. Na odbywającym się w tym roku kongresie reklamy zaproponowano, by w działalności reklamowej przyjąć hasło.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)