ZBADANIE GRANIC

Zbadanie granic adaptacji fizjologicznej czło­wieka do warunków krańcowych, w tej liczbie i tych, których wpływ na ustrój łatwo może pozostać niedoceniony, ponieważ nie obciążają organizmu w drastyczny sposób, stanowi podstawowy element ochrony zdrowia człowieka i zapewnienia mu warunków pełnej aktywności za­wodowej i życiowej. Granice możliwości adaptacyjnych ustroju czło­wieka są bardzo rozległe, musimy jednak zdawać sobie sprawę z istnie­nia tych granic i poznać drogi rozwijania mechanizmów adaptacji, pa­miętając, że warunki krańcowe, których wpływ przekracza zakres dzia­łania mechanizmów adaptacyjnych, są dla zdrowia zgubne.Rozwój psychiczny człowieka jako przedstawiciela gatunku, zajmu­jącego szczególne miejsce w świecie organizmów żywych i jako jedno­stki kształtującej w toku życia swą osobowość i świadomość jest przed­miotem powszechnego zainteresowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)