ZGODNIE Z TREŚCIĄ

Zgodnie z treścią art. 12 reklama telewizyjna nie może naruszać godności ludzkiej, tzn. zawierać treści dyskryminacyjnych ze względu na rasę, płeć lub narodowość, ranić przekonań religijnych lub politycz­nych, sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu publicznemu lub ochronie środowiska.Dyrektywa bardzo rygorystycznie podchodzi do reklamy papiero­sów, alkoholu oraz lekarstw i usług medycznych. Art. 13 zabrania każ­dej formy telewizyjnej reklamy papierosów lub innych wyrobow tyto­niowych. Art. 15 określa szczegółowo kryteria reklamy napojów alkoho­lowych.I tak:   nie może być ona skierowana do nieletnich, a w szczegomosci nie może pokazywać nieletnich spożywających alkohol,nie wolno, w żadnym wypadku, stworzyć związku pomiędzy spo- żywaniem alkoholu a poprawą sprawności fizycznej lub kierowaniem pojazdami mechanicznymi, nie wolno stwarzać wrażenia, że spożywanie alkoholu sprzyja sukcesom społecznym lub seksualnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)